BLIŻSZA ANALIZA PRZEPISÓW USTAWY

Prawo pierwokupu zastrzeżone we wspomnianej ustawie na rzecz Skarbu Państwa służy względem nieruchomości, które moglibyśmy umownie na – zwać miejskimi. Do takich nieruchomości należy zaliczyć budyn­ki wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, a stanowiące odrębny od tego gruntu przedmiot własności, gdyż użytkowanie wieczyste funkcjonuje przede wszystkim w odniesie­niu do gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta. Mogłoby się więc wydawać, że budynki jako stanowiące odrębne nieruchomości miejskie podlegają przepisom o prawie pierwoku­pu. Bliższa analiza przepisów ustawy o gospodarce terenami każe nam dojść do zupełnie innego wniosku. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)