BRAK PRZEPISU

Brak przepisu, który zabraniałby ustanowienia prawa pierwoku­pu w odniesieniu do takich rzeczy. Należy wtedy stosować analogicznie przepisy o prawie pierwokupu rzeczy oznaczonej in specie . Porównując obecne uregulowanie pierwokupu w kodeksie cywilnym z odpowiednimi przepisami kodeksu zobowiązań widzi­my różnicę także w oznaczeniu przedmiotu prawa pierwokupu. Przepis art. 345 k.z. przewidywał możliwość zastrzeżenia pleivwokupu w odniesieniu do każdego prawa podlegającego sprzedazy jgdy tymczasem ort. 596 k.c. mowi o ustanowieniu pierwokupu jedynie w stosunku do rzeczy. Takie ujęcie zgodne jest z prze­pisami o sprzedaży, bowiem umowa ta dotyczy przede wszyst – kim rzeczy. Do sprzedaży zaś praw i energii mają tylko odpo­wiednie zastosowanie przepisy o sprzedaży rzeczy (art. 555 k.c.) .

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)