CEL USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU

Celem zaś ustawowego prawa pierwokupu jest umożliwie­nie nabycia oznaczonej nieruchomości przez podmioty, które zgodnie z założeniami społeczno-gospodarczymi są najbardziej do tego predystynowane. Instytucja prawa pierwokupu ma jednakże i ujemne strony. Stwarza stan niepewności dla stron zawierających umowę sprze­daży. Pierwokup powoduje, iż właściciel danej rzeczy może nie uzyskać odpowiedniego ekwiwalentu w postaci ceny zastrzeżo­nej w umowie, a kupujący zaś musi się liczyć z tym, że w każdej chwili na jego miejsce wejdzie podmiot uprawniony z tytułu prawa pierwokupu . W pewnych sytuacjach prawo pierwo­kupu może również zahamować obrót nieruchomościami, w szczególności jeżeli są one położone na terenach, co do któ­rych Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie wykonane na nich prawo pierwokupu. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)