DOPATRYWANIE SIĘ CECH ADMINISTRACYJNYCH

Jakkolwiek ustawowe prawo pierwokupu ma elementy cha­rakterystyczne dla praw obligacyjnych, to jednak były próby zaliczenia go do instytucji z zakresu praw administracyjnych’^. Tak było jeszcze przed wejściem w życie k.c. Tendencje te zarysowały się w związku z wprowadzeniem prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przez ustawę z 14 VII 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Cech administracyjnych dopatrywano się przede wszyst­kim w sposobie wykonywania tego prawa. Decyzja o skorzystaniu z prawa pierwokupu należy bowiem do organów administra­cji państwowej; ma ona charakter decyzji administracyjnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)