FAKTYCZNE WYKONYWANIE DZIERDŻAWY

Prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcom związane jest bowiem z faktycznym wykonywaniem dzierżawy. Gdybyśmy stanęli na stano­wisku, że prawo pierwokupu podlega dziedziczeniu, to mogłoby się zdarzyć, że odziedziczyłby prawo pierwszeń­stwa kupna mimo niespełnienia wymogów stawianych przez nor­mę ustanawiającą ustawowe prawo pierwokupu. Odrębne zagadnienie w związku z niezbywalnością prawa pierwokupu wyłania się na tle prawa rodzinnego. Powstaje bo­wiem kwestia zaliczenia tego prawa do majątku wspólnego mał­żonków lub majątku odrębnego jednego z małżonków. Prewa niezbywalne należą do dziesięciu grup praw wymienionych przez art. 33 k.r. i op. jako składniki majątku odrębnego małżonka. Przepis ten posługuje się bardzo ogólnym, nasuwającym pewne wątpliwości, pojęciem „prawa niezbywalne”. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)