GRUNT ODDANY NA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Wynika z tego, że prawo pierwokupu (a także wykupu w przy­padku zamiany lub darowizny – art. 35 ustawy), może wejść w grę tylko wtedy, gdy ma nastąpić przejście własności z jedne­go podmiotu na drugi. Tymczasem grunt oddany w użytkowanie wieczyste stanowi zawsze własność państwową, a osoba upraw­niona z tytułu użytkowania ma jedynie prawo korzystania z te­renu z wyłączeniem innych osób. Także wykładnia funkcjonal­na przepisów o pierwokupie nieruchomości miejskich prowadzi do wniosku, że prawo pierwokupu zastrzeżone w ustawie o gospodarce terenami jest jedynie Instrumentem mającym ułatwić Skarbowi Państwa nabycie nieruchomości na własność. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)