KWESTIA WŁAŚCIWEGO ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW MIEJSKICH

Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi, jeżeli uzmysło­wimy sobie, jak ważna jest kwestia właściwego zagospodarowa­nia gruntów miejskich. Prawidłowa gospodarka terenami miejski­mi zależy w pierwszej kolejności od możliwości dysponowania przez Państwo gruntami położonymi w miastach. Prowadzenie bowiem działalności inwestycyjnej wymaga posiadania terenów w takich ilościach, aby to zapewniało systematyczną realizację planów zagospodarowania przestrzennego. Ma to tym większe znaczenie, gdy zważy się, iż inwestycje miejskie stanowią do – menę sektora uspołecznionego, a większość gruntów miejskich pozostaje w rękach osób prywatnych. Pod tym względem Polska stanowi wśród krajów socjalistycznych wyjątek, ponieważ nie przeprowadzono generalnej nacjonalizacji gruntów. W związku z tym istnieje konieczność ingerencji Państwa w sferę obrotu gruntami. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)