KWESTIA ZAKRESU NIEZBYWALNOŚCI PRAWA PIERWOKUPU

Wyłania się jednak kwestia zakresu niezbywalności prawa pierwokupu. Czy zakaz zbywania wyklucza możliwość przenie­sienia tego prawa na inne podmioty tylko w drodze czynności prawnej, czy wyłącza również możliwość zbycia tego prawa w drodze sukcesji uniwersalnej? Podstawowym sposobem przejścia prawa jest czynność prawna. Zakaz zbywalności obejmuje więc z całą pewnością wszystkie czynności prawne, czyli sukcesję syngulamą. W tym względzie w doktrynie panuje zgoda. Dyskusyjna jest natomiast kwestia dziedziczenia tego prawa . Zde­cydowane większość opowiada się za dziedzicznością tego prawa. Zwolennicy tego poglądu powołują się przede wszystkim na majątkowy charakter prawa pierwokupu.  

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)