KWESTIE NABIERAJĄ WAGI

Są to stosunkowo nowe problemy, ale wydaje się, iż na­biorą one szczególnego znaczenia, jeżeli z njaży się wyjątkową żywotność wszystkich problemów związanych z własnością go­spodarstw rolnych. Zwiększające się zainteresowanie daje się zauważyć w odniesieniu do problematyki własności budynków zatrzymanych przez rolnika przekazującego gospodarstwo rolne za rentę. Z tymi zaś zagadnieniami łączy się nierozerwalnie problematyka prawa pierwokupu przyznanego Państwu w stosun­ku do tych budynków. Kwestie te nabierają wagi, bowiem obie wymienione ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych za doktryntę zaczynają w pełni dopiero teraz funkcjonować.Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane problemy można sądzić, Iż instytucja prawo pierwokupu nabiera nowego znacze­nia i należy do tych problemów prawnych, które stale są przed­miotem rozważań zarówno w doktrynie, jak 1 judykaturze.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)