MOŻLOWOŚĆ WKROCZENIA W SFERĘ UPRAWNIEŃ

Zaczyna się wtedy szukać możliwości wkroczenia w sferę uprawnień obywateli bez uciekania się do zbyt rygorystycznych form. Do takich instrumentów prawnych należy zaliczyć prawo pierwokupu. Stało się ono jed­nym z narzędzi polityki gospodarczej, przede wszystkim w dzie­dzinie obrotu nieruchomościami.W Polsce, gdzie mamy do czynienia na ogół z prywatną własnością ziemi, realizacja planów zagospodarowania przestrzen­nego wymaga przejęcia znacznych obszarów od dotychczaso — wych właścicieli i przekazania tychże terenów odpowiednim In­westorom. Najskuteczniejszym środkiem prawnym w zakresie uzyskiwania terenów pod budownictwo jest wywłaszczenie a także wprowadzona przez ustawę z 14 VII 1961 r. o gospodar­ce terenami w miastach i osiedlach. Instytucja uznania terenów za obszar urbanizacyjny.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)