NA POPARCIE TEZY

Nieruchomości, które są potrzebne do planowego działania w zagospodarowywaniu przestrzennym (jak w przypadku prawa pierwokupu Skarbu Państwa) lub skupianiu gruntów rolnych (jak w przypadku pierwokupu przysługującego rolniczej spółdzielni produkcyjnej, współwłaści­cielom i dzierżawcom gospodarstw rolnych). Wydaje sio, że nie można doszukać się społeczno-gospodarczego celu wykonywa­nia pierwokupu nieruchomości w związku z wykcnaniern rosz­czeń płynących z art. 151 i 231 k,c. Na poparcie tezy, iż przepisy art, 151 i 231 k.c, stanowią szczególne normy praw­ne w dziedzinie obrotu nieruchomościami można przytoczyć także treść instrukcji nr 2 Ministra Rolnictwa z 25 IV 1973 r.  w sprawie wykonania przepisów k.c, dotyczących przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)