Negocjacje przy sprzedaży mieszkania

Kiedy sprzedajemy nieruchomość, zależy na oczywiście na tym, aby poszła za jak największe pieniądze. Z drugiej zaś strony kupujący poszukuje tak zwanej okazji. Takie są prawa rynku i nic na to się nie poradzi. Żadna ze stron nie powinna rezygnować ze swoich zamierzeń, dlatego też warto pokusić się na negocjowanie ceny. Nie jest to sprawa łatwa, ponieważ w polskiej mentalności nie leży targowanie się. Trzeba jednak próbować znaleźć konsensus. Przede wszystkim sprzedający powinien pamiętać, że nie warto nigdy zgadzać się na cenę podawaną przez kupującego, gdyż zawsze zaniży on kwotę, jaką jest gotowy dać za mieszkanie. Poza tym, jeśli zbyt łatwo ulegniemy namowom o zniżenie ceny, to będzie to znak ostrzegawczy dla kupującego, że coś może być nie tak z mieszkaniem i chcemy się lokalu jak najszybciej pozbyć, za każdą kwotę. Kiedy negocjujemy, to jako sprzedający nie używajmy kwot w tysiącach, tylko rozdrobnijmy obniżaną kwotę na przykład na cenę zaniżoną w perspektywie metra kwadratowego, czyli na przykład obniżając cenę końcową o pięćset złotych na każdym metrze.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)