NIE TYLKO SKUTEK

Nie przysługuje mu żadne z uprawnień, które sktadają się na treść ograniczonego prawa rzeczowego; w szczególności uprawniony z tytułu prawa pier­wokupu nie może z rzeczy korzystać, ani jej użytkować, ani tym bardziej taką rzeczą dysponować. Nie ma na to wpływu Jakt, iż prawo pierwszeństwa kupna nieruchomości wypływa z ustawy. Zastrzeżenie pierwszeństwa kupna wywołuje tylko ten skutek, że pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym powstaje stosunek obligacyjny . Jednym z argumentów przemawiających za takim charakterem prawa pierwokupu jest treść art, 292 prawa rzeczowego z 1946 r. Zgodnie bowiem z tym przepisem prawo pierwokupu jest jednym z praw osobistych, które mogą być ujawnione w księdze wieczystej.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)