NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE PRZEDMIOT PIERWOKUPU

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przedmiotem pra­wa pierwokupu może być tylko rzecz oznaczona co do tóżsa – mości. Przepis art. 596 k.c. mówi co prawda jedynie o „ozna – czonej rzeczy”, ale wydaje się, że chodzi w tym wypadku wy­łącznie o rzecz oznaczoną indywidualnie. Takie ujęcie ma swo­je uzasadnienie gospodarcze, bowiem prawo pierwokupu ma ułatwić nabycie ściśle określonej rzeczy, o cechach zindywidua­lizowanych, a więc rzeczy oznaczonej in specie. W odniesieniu do rzeczy oznaczonych gatunkowo trudno byłoby dopatrzyć się gospodarczego uzasadnienia zastrzeżenia prawa pierwokupu. Nie można jednakże wykluczyć możliwości ustanowienia pier – wszeństwa kupna względem rzeczy oznaczonych in genere.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)