NIEUZASADNIONE ROZSZERZENIE KRĘGU PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

Nastąpiłoby nieuzasadnione rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych . Można jedynie zgodzić się z tym, że prawo pierwokupu będzie stanowiło element składowy majątku wspólnego wówczas, gdy zostanie ustanowione na rzecz obojga małżonków łącznie. Pozostaje jeszcze problem zaliczania do poszczególnych mas majątkowych małżonków samych przedmiotów, które zostały nabyte na skutek wykonania prawa pierwokupu. Na tle obowią­zujących przepisów surógacja stosowana jest wyjątkowo i od­nosi się tylko dc przedmiotów nabytych przed powstaniem wspólności ustawowej albo uzyskanych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (art. 33 pkt 3 k.r. i op.).  Surógacja nie obejmuje natomiast przedmiotów nabytych w zamian za pozosta­łe składniki majątku odrębnego. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)