NIEZGODNE Z DUCHEM USTAWY

Niezgodne więc z duchem ustawy byłoby stanowisko, że prawo pierwokupu przysłu­guje Skarbowi Państwa co do wszelkich nieruchomości miejskich, a więc zarówno co do gruntów, jak i w odniesieniu do budynków lub części budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności Odmienne stanowisko zajmuje S. Breyer. Autor ten twier­dzi, iż zaprezentowany wyżej pogląd nie harmonizuje z wytycz­nymi zawartymi w uchwale nr 62 Rady Ministrów, z 16 II 196 2 r, w sprawie wytycznych co do wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miastach i osiedlach (Mon. Pol. nr 23, poz. 98), które między innymi wykluczyły stosowanie tego prawa w odniesieniu do lokali mieszkalnych.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)