OKREŚLENIE PRECYZYJNEGO CHARAKTERU PIERWOKUPU

Po­nadto pierwotne brzmienie ustawy nie określało precyzyjnie cha­rakteru pierwokupu i nie było zharmonizowane z przepisami k,z. Spowodowało to duże trudności w praktyce. Późniejsza jednakże nowelizacja ustawy o gospodarce terenami. i odmien­ne od kodeksu zobowiązań uregulowanie pierwokupu w kodek­sie cywilnym przesądziło o charakterze ustawowego prawa pierwokupu jako instytucji prawa cywilnego.Ogromny wpływ na ukształtowanie w k.c. instytucji pierwo­kupu miała uchwała Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego  z lO XI 196 2 r„ CO 24/6 2 , która wprawdzie odnosiła się do prawa pierwokupu przewidzianego w ustawie z 14 VTI 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, ale która oddzia­ływała również na inne postacie ustawowego prawa pierwokupu. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)