OZNACZONE CO DO TOŻSAMOŚCI

Nie ulega wątpliwości, że prawem pierwokupu może być objęta nieruchomość, bo z całą pewnością należy ona do rze­czy oznaczonych co do tożsamości. Wszystkie przypadki usta­wowego prawa pierwokupu odnoszą się właśnie do rzeczy nierucho­mych. Staje się to uzasadnione, gdy uświadamiamy sobie zna – czenie nieruchomości jako środka produkcji w gospodarce pań­stwa. Ustawowe prawo pierwokupu nie zawsze dotyczy całej nieruchomości. Poszczególne przepisy przewidują bowiem możli­wość wykonania pierwokupu w stosunku do ułamkowej części nieruchomości (jak np. w ustawie o gospodarce terenami w mia­stach i osiedlach, w art. 166 § 1 k.c.), czy jedynie w odniesie­niu do gruntu objętego wkładem wniesionym do rolniczej spół — dzielni produkcyjnej (art. 10 2 ustawy o spółdzielniach i ich związkach). 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)