PAŃSTWO MOŻE WYKONAĆ SWOJE UPRAWNIENIA

  1. Ustawa ta zastrzega prawo pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową a położonej no terenie miasta Państwo może wykonać swoje uprawnienia według zasad określonych w ustawie o gospodarce terenami.Ustawo z 24 I 1968 r. o przymusowym wykupie nieru- chomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych zastrze­ga pierwszeństwo kupna na rzecz Skarbu Państwa względem nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi z powo­du niskiego poziomu produkcji gospodarstwa rolnego (art. 3 ust. 3).Kodeks postępowania cywilnego w art, 944 przewidu­je prawo pierwokupu Skarbu Państwa w sytuacji, gdy przedmio­tem egzekucji jest nieruchomość podlegająca przepisom ustawy o gospodarce terenami.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)