PEWNE WĄTPLIWOŚCI

Pewne wątpliwości co do wykonywania pierwokupu mogą się pojawić, gdy mamy do czynienia z zabudowanym terenem objętym użytkowaniem wieczystym. Istnieje wtedy specyficzna sytuacja prawna. Użytkownikowi wieczystemu przysługuje bowiem prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków i innych urządzeń istniejących na użytkowanym grun­cie. Jeżeli oddawany jest w użytkowanie wieczyste teren już zabudowany, to zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce te­renami w miastach 1 osiedlach następuje równocześnie zawar­cie umowy sprzedaży określonych budynków (art, 12 ust. l). Jeżeli natomiast budynki na takim terenie wznosi sam użytkow­nik wieczysty, to stają się one jego własnością zgodnie z nor­mą art. 235 § 1 k.c. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)