PODMIOTY UPRAWNIONE

Ustawowe prawo pierwokupu dotyczy nie tylko Skarbu Państwa. Podmiotami uprawnionymi z tego tytułu są również rolnicze spółdzielnie produkcyjne, a także czasami osoby fizycz­ne, I tak, w odniesieniu do rolniczych spółdzielni produkcyj – nych, prawo pierwokupu zostało przewidziane w dwóch przypadkach:kodeks cywilny ustanawia je w pierwszej kolejności na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej na wypadek licytacyj – nej sprzedaży wkładów gruntowych, gdy żaden ze spadkobier­ców członka spółdzielni nie spełnia warunków przewidzianych dla uzyskania własności wkładu gruntowego (art, 1088 § 2)j także ustawa z 17 n 1961 r. o spółdzielniach I ich związkach^ przewiduje prawo pierwokupu na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej w przypadku odpłatnego przeniesienia przez członka własności wkładu gruntowego na osobę nie będą­cą członkiem danej spółdzielni.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)