POTRZEBA ZABEZPIECZENIA INTERESÓW

Uzasadnione jest to tym, iż prawo pierwokupu ze swej istoty nie może być stosowane w odniesie­niu do prawa użytkowania wieczystego. Jak już bowiem wspo – mniano, prawo pierwokupu jest jednym z wielu sposobów naby­cia własności nieruchomości. Należy ono do instytucji zapew – niojących między innymi Skarbowi Państwa możliwość uzyskania terenów potrzebnych do realizacji planów zagospodarowania prze­strzennego. Taka potrzeba zabezpieczenia interesów Skarbu Pań­stwa nie istnieje, gdy następuje przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Oddany bowiem w użytkowanie wieczyste teren stanowi własność państwową, a więc prawo pierwokupu, jako instytucja prowadząca do nabycia własności, nie może być w tym przypadku stosowane.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)