POWSTANIE PIERWOKUPU W DRODZE UMOWY

Nie wykluczone jest również powstanie pierwokupu w drodze zawarcia umowy obejmującej tylko uprawnienie pierwszeństwa kupna22. W każdym z tych przypadków powstaje zespół okreś­lonych obowiązków po stronie zobowiązanego i odpowiadające im uprawnienia po stronie podmiotu, dla którego zastrzeżono pierwszeństwo kupna , Momentem zaś decydującym dla po — wstania takiej więzi w przypadku ustawowego prawa pierwoku­pu jest chwila wejścia w życie właściwej normy prawnej. Istnie­nie prawa pierwokupu, niezależnie od tego, czy wynika ono z umowy, czy też z ustawy, oznacza to, że określonemu podmio­towi (uprawnionemu) przysługuje pierwszeństwo kupna oznaczo­nej rzeczy na wypadek, gdyby drugi podmiot tego stosunku (zobowiązany) zawarł umowę sprzedaży z osobą trzecią przed innymi podmiotami. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)