PROBLEM DZIEDZICZENIA PRAWA PIERWOKUPU

Niedopuszczalna jest zmiana lub rozszerzenie katalogu osób ustawowo uprawnionych do pierwokupu w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej. Z momentem ustania osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej wygasają prawa i obowiązki płynące z ustawowego zastrzeże­nia pierwszeństwa kupna . Problem dziedziczenia prawa pierwokupu nabiera szcze­gólnej wagi w odniesieniu do osób fizycznych, bowiem osoby prawne dość rzadko dziedziczą. W kręgu naszych zaintereso­wań znajdzie się więc także kwestia dziedziczenia prawa pier­wokupu związanego z udziałem we współwłasności gospodarstwa rolnego i z dzierżawą nieruchomości rolnych (art. 166 § 1 i art. 695 § 2 k.c.). Dziedziczenie udziału we współwłasności nieruchomości rolnej podlega ogólnym regułom spadkobrania gospodarstw rol­nych. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)