PROBLEM Z ZAKRESU WYKONANIA PIERWOKUPU

Nie nastąpi to jed­nakże w drodze sprzedaży, a więc i w tym wypadku nie będzie możliwe skorzystanie z prawa pierwokupu Jeżeli stanęlibyśmy na stanowisku, że w przypadku za – warcia umowy co do przeniesienia własności gruntu zajętego pod zabudowę można wykonać prawo pierwokupu, to zaistniały­by komplikacje w urzeczywistnieniu tego prawa. Przede wszyst­kim powstałby problem zakresu wykonania pierwokupu. Przedmio­tem czynności prawnej mającej na celu przeniesienie własności części gruntu zajętej wskutek przekroczenia granicy z gruntem sąsiednim jest tylko ta zajęta część gruntu. Jak już wielokrot­nie w literaturze podkreślano, wykupieniu podlega tylko grunt, a nie budynek, mimo że grunt jest zabudowany.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)