PROBLEMY MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Z całą pewnością można powiedzieć, że podobieństwo między tymi instytucjami istnieje, bowiem ich cechą podstawową jest stworzenie możliwości nabycia własności nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi podmiotami. Porównanie charakte­ru prawnego tych instytucji 1 dokładniejsza analiza całości przepisów egzekucyjnych wskazuje jednakże na istotne między nimi różnice. W ramach przepisów o postępowaniu egzekucyj – nym ustawodawca przewidział różne instytucje umożliwiające nabycie własności rzeczy. W tej samej księdze przewidziano prawo pierwokupu (art. 944 I 1069 k.p.c.), jak i instytucję przejęcia na własność licytowanej nieruchomości rolnej (art. 957).  Należy przypuszczać, że gdyby chodziło o tę sa­mą instytucję, nie wprowadzano by różnych określeń.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)