PRZEWIDZIANE W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA

W takim wypadku nie ma żadnej pewności co do tego, jakim celom te tereny będą służyć w przyszłości . Jeżeli natomiast określone tereny prze­widziane są w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolnicze, to wszelkie nieruchomości położone na tych tere­nach należy uznać za nieruchomości rolne. Wydaje się więc, że art. 32 pkt 2 ustawy o gospodarce terenami należy rozumieć w ten sposób, że prawo pierwokupu może być wykonane przez Skarb Państwa w stosunku do nieruchomości rolnych na obsza­rze miast tylko wtedy, gdy tereny, na których one są położone, zostały w planach zagospodarowania przestrzennego przewidzia­ne na cele nierolnicze.  

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)