PRZYWILEJ PIERWSZEŃSTWA KUPNA

Przywilej pierwszeństwa kupna jest bo­wiem ściśle związany z daną osobą i jako taki nie może być wliczony do tej drugiej kategorii praw niezbywalnych. Jako zaś prawo ściśle związane z osobą uprawnioną i służące ochronie ihteresów tej osoby powinno być zaliczane do jej majątku od — rębnego. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy w grą wcho­dzi ustawowe prawo pierwokupu. W tym wypadku, jak to już zostało podkreślone, osoba stanie się podmiotem uprawnionym w sytuacji, która będzie odpowiadać wymogom stawianym przez ustawę. Jeżeli jeden z małżonków spełnia przesłanki ustawowe, to nie ma żadnego uzasadnienia, aby nabyte przez niego prawo wchodziło do majątku wspólnego i tym samym przysługiwało drugiemu małżonkowi.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)