RÓŻNICE MIĘDZY USTAWOWYM A UMOWNYM PRAWEM PIERWOKUPU

Przepis ort. 596 k.c. przewiduje, że przywilej pierwszeństwo kupno może być zastrzeżony w drodze umowy lub ustowy no wypadek, gdyby drugo strona (to jest osobo zobowiązana z tytułu pierwokupu) sprzedała rzecz osobie trze­ciej. W tym względzie nie mo różnicy między ustawowym a umownym prawem pierwokupu, O pewnym rozszerzeniu pierwszeństwa kupna pozo umową sprzedaży możemy mówić na tle ustawy z 14 VII 1961 r. o gospo­darce terenami w miostoch I osiedloch, bowiem w ustawie tej zostało wprowadzona instytucja prawa wykupu przez Skarb Państwa nieruchomości położonych na terenach miejskich, jeżeli są one przedmiotem umowy zamiany lub darowizny (art. 35 tej ustawy). 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)