ŚCIŚLE OKREŚLONE PODMIOTY

Tak więc jedynie ściśle określone podmioty mogą stać się spadkobiercami udziału. To jeszcze jednak nie przesądza, iż z chwilą otwarcia spadku podmiot spełniający przesłanki uprawniające do dziedziczenia udziału we współwłasności gos­podarstwa rolnego uzyskuje prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych udziałów. Trzeba bowiem podkreślić, że uprawnio­ny z tytułu pierwokupu jest tylko ten ze współwłaścicieli, który prowadzi z pozostałymi współwłaścicielami gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Sam fakt dziedziczenia nie wystarcza więc do uryskania przywileju pierwszeństwa kupna udziałów Innych współwłaścicieli. Spadkobierca udziału uzyska ten przy­wilej tylko wtedy, gdy stanie się współwłaścicielem prowadzą­cym gospodarstwo na gmncie wspólnym.  

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)