SKORYGOWANIE STANU FAKTYCZNEGO

Zarówno art. 231, jak i art. 151 k.c. należą do szczególnych przepisów re­gulujących sferę własności. Celem ich jest skorygowanie stanu faktycznego i prawnego określonej nieruchomości. Oba te prze­pisy są źródłem ustawowego obowiązku przeniesienia prawa własności. Realizacja roszczenia o przeniesienie własności części gruntu na podstawie przepisu art. 151 k.c. powinna nastąpić w drodze rozporządzającej czynności prawnej . Norma art, 151 k.c. przewidując kilka równorzędnych roszczeń daje właścicielowi prawo wyboru między nimi, W momencie zdeklaro­wania się co do skorzystania z takiego roszczenia właściciel zobowiązany jest działać. Jeżeli ma zamiar wyzbyć się zajętej części gruntu, to powinien to uczynić w drodze umowy rzeczo­wej przenoszącej własność na posiadacza. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)