TAKI STAN PRAWNY

Użytkownik terenu oddanego w użytkowanie wieczyste ma prawo rozporządzać zarówno prawem użytkowania wieczystego, jak i prawem własności przysługującym mu w odniesieniu do budynków’ . Użytkownik może więc, jak każdy inny właściciel, sprzedać budynki stanowiące jego własność. Niedopuszczalne jest jednakże rozporządzanie własnością budynków w oderwą niu od użytkowania wieczystego . Przepis art. 235 § 1 k.c„ jest wyjątkiem od ogólnej zasady superficies solo ceditobowiązującej w naszym prawie cywilnym. Taki stan prawny istniejący w związku z funkcjonowaniem prawa użytkowania wieczystego stwarza pewne trudności w kwe­stii wykonywania prawa pierwokupu wynikającego z ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach .

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)