TAKIE UJĘCIE TREŚCI

Do prawo wykupu stosuje się przepisy przewidziane dla pierwo­kupu. Prawo wykupu przewiduje również ustawa z 29 V 1974 r. o przekazywoniu gospodarstw rolnych na własność Państwu za rentę i spłaty pieniężne (Dz.U. nr 21, poz. 118) w przy – padku, gdy budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności są zbywane w drodze umowy, zamiany lub darowizny (art. 12 ust. 3), a także ustawa z 27 X 1977 r, o zaopatrze­niu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. nr 32 poz. 146). Takie ujęcie treści instytucji wykupu umacnia nas w prze­konaniu, że prawo pierwszeństwo kupna wiąże swój byt ściśle tylko z umową sprzedaży. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)