UKSZTAŁTOWANIE PRAW

  1. Wydaje się, że celowo użyto różnych sformułowań, bowiem chodzi tutaj o odmienne instytucje, świadczy o tym także inne ukształtowa­nie tych praw. Trzeba bowiem mieć na uwadze to, iż prawo pierwokupu niemchomości wynikające z przepisów prawa ma — terialnego powoduje powstanie stosunku prawnego między wła­ścicielem nieruchomości a podmiotem upoważnionym przez usta­wę do wykonania pierwokupu, Obie strony tego stosunku mają określone prawa i obowiązki, Ponoszą także odpowiedzialność za nienależyte wypełnienie tychże obowiązków. Ponadto w przypadku ustawowego prawa pierwokupu węzeł obligacyjny zawiązuje się między podmiotami tego prawa z chwilą ustano — wienia normy prawnej przyznającej określonemu podmiotowi pra­wo pierwokupu.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)