UMOWA DOCHODZĄCA DO SKUTKU

Umowę dochodzącą do skutku w przypadku skorzystania z roszczenia przewidzianego w ort. 231 k.c, należałoby wpraw­dzie zaliczyć do umów o charokterze rozporządzającym, jednak­że zawieraną w wykonaniu zobowiązania powstałego ex lege i nie mającą typowych cech umowy sprzedaży*^. Ustawodawca przewidział obowiązek przeniesienia własności działki zajętej pod zabudowę na rzecz samoistnego posiadacza w dobrej wie­rze, jednakże ekwiwalentem za uzyskanie prawa własności ma być nie stosowana przy sprzedaży cena, lecz odpowiednie wy­nagrodzenie. W sytuacjach, w których kodeks cywilny używa określe­nia „wynagrodzenie”, ma na myśli wyrównanie strat, względnie nagrodę za określone zachowanie – np, za znalezienie rzeczy znacznej wartości materialnej lub naukowej (art. 189 k.c.). 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)