UPOWAŻNIENIE SKARBU PAŃSTWA

Upoważnienie Skarbu Państwa do wykonania prawa pierwo­kupu wynika również z różnych szczególnych aktów prawnych. Spośród przepisów przewidujących ustawowe prawo pierwokupu Skarbu Państwa największą rolę odgrywa ustawa z i4 vn 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach Jest to zrozumiałe, bowiem ustawa ta dotyczy dużego procentu wszelkich nieruchomości. Artykuł 29 tejże ustawy przyznaje prawo pierwokupu Skarbowi Państwa w razie sprzedaży nieru­chomości nie stanowiących własności Państwa, położonych na terenach znajdujących się w granicach administracyjnych miast i  osiedli lub położonych poza tymi granicami, o ile te tereny zostały włączone do planu zagospodarowanie przestrzennego miasta. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)