W KIERUNKU OGRANICZENIA

Interpretacja przepisów dokonywano zgodnie z normą art. 139 k.c. nie powinna więc zmierzać w kierunku ograniczania tej własności.W konkluzji należy stwierdzić, Iż prawo pierwokupu zastrzeżone w ustawie o gospodarce terenami w miastach i osiedloch odnosi się do nieruchomości gruntowych położonych w granicach administracyjnych miast pod warunkiem, że nie stanowią własności państwoxvej. Pierwokup nie ma zastosowania w ogóle do nieruchomości budynkowych (budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności), a tym bardziej do bu­dynków wzniesionych na gruncie państwowym oddanym w użyt­kowanie wieczyste.Odrębną zupełnie kwestię na tle ustawy z 14 VII 1961 r.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)