W KRĘGU ZAINTERESOWAŃ PAŃSTWA

Ustawa ta wprowadziła również dla tego celu prawo pierwokupu jako jeden ze sposobów uzyskiwa­nia terenów na potrzeby gospodarki miejskiej. W kręgu zainteresowań państwa pozostają również tereny wiejskie. Nie występuje w tym względzie zbyt silna tendencja uzyskiwania nieruchomości rolnych na własność państwową, bo­wiem polski model gospodarki rolnej oparty jest w zasadzie na indywidualnej własności pracujących chłopów , niemniej istnie­ją dążenia do uspołecznienia rolnictwa, czemu może służyć m.in. przyznane rolniczej spółdzielni produkcyjnej prawo pierwo­kupu wkładu gruntowego, a także przyznawane niekiedy Skarbo­wi Państwa pierwszeństwo kupna gospodarstwa rolnego (art. 217 i art. 1088 § 2 k.c.). Podyktowane to jest przede wszyst­kim względami ekonomicznymi rozwoju gospodarki rolnej.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)