W PRZYPADKU UCHYLENIA

W przypadku uchylenia się od wykonania ustawowego obowiązku strona uprawniona, opierając się na przepisach art. 64 i 231 k.c„ może zwrócić się do sądu z żą­daniem wydania wyroku obligującego zobowiązanego do przenie­sienia własności. Umowa między właścicielem a samoistnym po­siadaczem, który wzniósł w dobrej wierze budynek na cudzym gruncie, ma charakter czysto rozporządzający; czyni ona zadość ustawowemu obowiązkowi przeniesienia własności. Konkludując należy stwierdzić, że przeniesienie własności gruntu zajętego pod budowę następuje w drodze czynności praw­nej mającej charakter swoisty, różny od umowy sprzedaży. Wiążą się z tym pewne konsekwencje w sferze prawa pierwo­kupu. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)