W ZWIĄZKU Z ZASTRZEŻENIEM PIERWSZEŃSTWA PIERWOKUPU

Nie można tego powiedzieć o prawie pierwoku­pu. Nie wynika z niego bowiem obowiązek oznaczonego zacho­wania wszystkich podmiotów stojących poza stosunkiem powsta- jącym w związku z zastrzeżeniem pierwszeństwa kupna. Nie jest więc ono prawem bezwzględnym, działającym erga o m n e s . Wzajemna zależność wynikająca z tego prawa obejmuje tylko ściśle oznaczone podmioty. Ustawowe prawo pierwokupu odnosi się wprawdzie do oznaczonej rzeczy, lecz w tym znaczeniu, że uprawniony ma pierwszeństwo kupna tej rzeczy w sytuacji, w której nastąpi określone zdarzenie praw­ne, jakim jest umowa sprzedaży zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią. Uprawniony z tytułu pierwokupu nie ma nato- miast żadnych praw do rzeczy

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)