WIELE KŁOPOTÓW PRAKTYCZNYCH

Wprowadzenie przepisów przewidu­jących przejęcie na własność przez podmioty wskazane w usta­wie stanowi novum w k.p.c. Uprzednio obowiązujące przepisy prawa procesowego znały tylko objęcie nieruchomości na włas­ność przez wierzyciela egzekwującego lub hipotecznego (art. 719 k.p.c„ z 1932 r.). Obecnie obowiązujące przepisy sprawiaja wiele kłopotów praktycznych I budzą poważne wątpliwości wśród procesualistów ze względu na zbyt małą precyzję uży­tych pojęć^. W związku ze swoistym ujęciem wskazanych prze­pisów k.p.c. należałoby się zastanowić nad tym, czy instytucję przejęcia na własność nieruchomości wystawionej na licytację można utożsamiać z prawem pierwokupu znanym prawu cywilnemu materialnemu.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)