WYKONANIE PRAWA W CAŁOŚCI

Nadto podmiot, który decyduje się na skorzystanie z prawa pierwokupu, winien wykonać to prawo w całości . Wydaje się jednak, że zasadaniepodzielności pierwokupu nie stoi na przeszkodzie Wykonaniu tego prawa w stosunku do sprzedawanej części, przy zachowaniu tego prawa co do reszty nieruchomości .W ścisłym związku z instytucją pierwokupu pozostaje za­gadnienie charakteru prawnego norm przyznających prawo na – bywania własności nieruchomości przed innymi podmiotami. Oprócz bowiem przepisów ustanawiających w sposób niewątpli­wy prawo pierwokupu, spotkać można normy prawne, które nie mówią wyraźnie o pierwokupie, ale przyznają pierwszeństwo uzyskania własności z wyprzedzeniem innych osób.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)