WYNAGRODZENIE

Wy­nagrodzenie, o którym mowa w art. 231 k.c., zbliżone jest w charakterze raczej do odszkodowania niż do ceny. Wydaje się, że wynagrodzenie to może odbiegać w konkretnej sytuacji od ceny, jaką właściciel uzyskałby, gdyby grunt sprzedał. Odchy­lenia te mogą polegać zarówno na obniżeniu, jak i na podwyż­szeniu wynagrodzenia w stosunku do ewentualnej ceny sprze­daży. Nie zawsze decydujące znaczen|ę. będzie miała wartość budynku. Może to być tylko jedna z .wielu przesłanek warunku­jących powstanie roszczeń z art. 231 k.c. Wynagrodzenie po­winno odzwierciedlać rzeczywisty stan strat właściciela, a więc powinno wyrównać uszczerbek, jaki powstał dlatego, iż właści­ciel został pozbawiony gruntu. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)