WYWŁASZCZENIE Z PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Takiej potrzeby na ma, gdy teren oddany jest w użytkowanie wieczys­te, bowiem Państwo nadal jest właścicielem, a jedynie nastąpiło wydzielenie pewnych uprawnień I przekazanie ich użytkowniko­wi wieczystemu. Zaznaczyć również należy, że zarówno ustawa o gospo­darce terenami w miastach i osiedlach (art. 21 ust. l), jak i k.c. (art. 240) przewidują możliwość wygaśnięcia prawa użyt­kowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umo­wie o oddaniu terenu w użytkowanie wieczyste. Przewidują tak­że możliwość wywłaszczenia z prawa użytkowania wieczystego (art. 21 ust. 4 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach . Przepisy te nie wspominają natomiast o możliwości wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego w drodze skorzys­tania z prawa pierwokupu. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)