Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI

Powstają one na linii relacji między przepisami o prawie pierwokupu a unormowaniem prawa użytko­wania wieczystego. Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi z punktu widze­nia praktyki. Notariusz bowiem sporządzający umowę przenie – siehla własności nieruchomości miejskiej powinien fnleć jasność sytuacji co do konieczności umieszczenia odpowiedniego warunku w przedmiotowej umowie. Niestety w tym względzie istniała różna praktyka notarialna . Ujednolicenie tej kwestii w prak­tyce notarialnej nastąpiło w drodze wytycznych udzielonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości . W wytycznych tych uzna­no, iż prawo pierwokupu ma zastosowanie także wówczas, gdy sprzedaż, zamiana, darowizna dotyczą gruntu oddanego w użyt­kowanie wieczyste.

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)