ZAGOSPODAROWANIE LASÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

  1. Ustawa z 22 XI 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa wprowadziła następną postać pierwokupu, przyznając Skarbowi Państwa pierwszeń – stwo kupna w przypadku zbycia lasów i gruntów leśnych(art. 27 ust. l).Pierwokup zastrzeżony jest również na rzecz Państwa w ustawie z 29 V 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw roi – rrych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (art. W tym przypadku prawo pierwokupu odnosi się do budynków, które po przekazaniu gruntu na rzecz Państwa sta­nowią przedmiot odrębnej własności dotychczasowego włości – ctela przekazywanego gospodarstwa, o ile rolnik—rencista chciałby te budynki sprzedać, zamienić lub darować. Państwo może skorzystać z przyznanego pierwszeństwa kupna (art. 11 ust. 3).Taką samą sytuację jak opisana w punkcie 6 przewi­duje ustawa z 27 X 1977 r, o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolńikow i ich rodzin ( art. 51 ust. 4)

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)