ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY

Zastosowanie przepisów ustawy z 14 VII 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach spowodowało konieczność rozważenia wielu kwestii o szerszym znaczeniu, nawet dotyczących zależności między poszczególnymi gałęziami prawo. Istotne dla wykonywa­nia prawa pierwokupu było określenie jego charakteru prawne­go, a przede wszystkim ustalenia jego miejsca w systemie pra­wa cywilnego i prawa administracyjnego. Zarysował się również problem stosunku przepisów szczególnych regulujących pierwo­kup do przepisów kodeksu cywilnego. Opierając się na tych normach prawnych należało ustalić zakres, przesłanki 1 sposób wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości.  Wszystkie te kwestie nabierają jeszcze większego znacze­nia w świetle przeprowadzonej reformy terenowych organów ad­ministracji państwowej. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)