ZASZEREGOWANIE PRAWA

Trudno jednak przy­jąć, Iż takie zaszeregowanie tego prawa z góry przesądza o tym, że wchodzi ono do spadku. Znane są bowiem prawa mająikowe, które do masy spadkowej nie wchodzą .Wydaje się, że z normy prawnej przepisu ort. 602 § 1 k.c. wynika nledziedzlczność prawa pierwokupu. Określa on bowiem prawo pierwokupu jako niezbywalne. Nie jest więc możliwe zbycie tego prawa ani w drodze czynności prawnej oni poprzez sukcesję uniwersalną. Dotyczy to w szczególności ustawowego prawa pierwokupu, bowiem jest ono ze swej istoty niezbywalne. Wynika to stąd, że przepisy odnoszące się do ustawowego prawa pierwokupu należy traktować jako normy iuris cogentis, a więc tworzące sytuacje, których nie mogą strony zmodyfikować swoim działaniem 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)