ZOBOWIĄZANY I UPRAWNIONY

  1. Zobowiązany bowiem będzie zobligowany do za­warcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i zawiado­mienia o tym fakcie uprawnionego dopiero wtedy, gdy podejmie decyzję o sprzedaży rzeczy. Uprawniony zaś od tego momentu może przystąpić do wykonywania praw wynikających z zastrze­żenia pierwokupu nieruchomości. Dopóki więc nie powstaną wa­runki uprawniające do skorzystania z prawa pierwokupu, dopóty uprawniony nie może przystąpić do realizacji przywileju pierw­szeństwa kupna oznaczonej rzeczy. Nadto podmiot uprawniony z tytułu prawa pierwokupu nie może swoim działaniem doprowa­dzić do stanu, który upoważniałby do skorzystania z uprawnień związanych z przyznanym mu przez umowę lub ustawę pierwokupem. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)