ŹRÓDŁA USTAWOWEGO PRAWA PIERWOKUPU

Każda sprzedaż ma przynieść sprze­dawcy określoną sumę pieniędzy, którą mógłby dowolnie dyspo­nować. Konieczność zawarcia umowy warunkowej opóźnia moż­liwość rozporządzania pieniędzmi na okres od 1 do 3 miesięcy. Ponadto nie zawsze cena rzeczy, w stosunku do której wyko­nuje się prawo pierwokupu, jest zgodna z ceną umowną 1 to także przyczynia się do zahamowania obrotu nieruchomościami. Prawo pierwokupu regulowały bardzo różnorodne akty prawne, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i prawa admi­nistracyjnego. Obecnie obowiązujące przepisy ustanawiające prawo pierwokupu mają także zróżnicowany charakter. Najczę­ściej prawo pierwokupu zastrzeżone jest w związku z obrotem nieruchomościami, co jest uzasadnione ze względu na rolę, jaką nieruchomości odgrywają w planowym rozwoju miast i wsi. 

Witaj na moim serwisie! Jestem agentem nieruchomości w jednej z Warszawskich firm, moja praca polega na doradzaniu w wyborze jak najlepszej nieruchomości. Serwis jest poświęcony branżowym ciekawostkom. Mam nadzieję, że strona przypadła Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)